X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی ناب ترین فایل های ایرونی

نمونه ای فرم مستند سازی تاخیرات مجاز پروژه اماده ها

فرمت doc 

مشخصات:

محاسبه تاخیرات مجاز غیر مجاز:

الف: تعداد روزهای مجاز غیر مجاز براساس مقدار اعتبار مدت قرارداد:

ب: تغییر مدت پیمان( ماده شرائط عمومی پیمان)

پ: محاسبه تاخیرات غیر مجاز

بررسی ماده شرائط عمومی پیمان:

بررسی ماده46( فسخ پیمان) :


1 2 3 4 5 ... 250 >>